78 triệu bảng Anh Zlatan Ibrahimović mang lại cho M.U sau 1 tuần cập bến

78 triệu bảng Anh Zlatan Ibrahimović mang lại cho M.U sau 1 tuần cập bến

78 triệu bảng Anh Zlatan Ibrahimović mang lại cho M.U sau 1 tuần cập bến