Em gái đang thất nghiệp có ai tuyển giúp việc không ạ?

Em gái đang thất nghiệp có ai tuyển giúp việc không ạ?

Em gái đang thất việc có ai tuyển không ạ?